لطفا شهر و استان خود را انتخاب کنید
فروش ویژه

فرش ماشینی مدل فانتزی کد BRN2021

افزودن به لیست
عنوان لیست باید بیشتر از ۴ حرف داشته باشد.توضیحات لیست باید کمتر از ۲۵۰ حرف داشته باشد.
public list

شما هنوز هیچ لیستی نساخته‌اید!

برای شروع می‌توانید از این ایده‌ها استفاده کنید

public list
کادوی عروسی
public list
کادوی تولد
public list
مورد نیاز خانه
public list
هدیه نورسیده
می‌توانید این کالا را به یک یا چند لیست خود اضافه کنید.
 • {title}
 • دسته‌بندی فرش ماشینی
  سایز : ۷۰*۵۰ سانتی متر (۷۳ سایز)
  سایز : شش متری (۳۰۰*۲۰۰)
  سایز شش متری (۳۰۰*۲۰۰)
  سایز یک و نیم متری بیضی (۱× ۱.۵ متر)
  سایز (۲۰۰*۱۰۰) دومتری
  سایز (۳۰۰*۱۰۰) سه متری
  سایز (۱۴۰*۱۰۰) یک و نیم متری
  سایز (۱۰۰*۵۰) نیم متری
  سایز چهار متری (۱.۷۰×۲.۵۰ متر)
  سایز کناره ( ۰.۸× ۳ متر)
  سایز (۱۰۰*۱۵۰) یک و نیم متری
  سایز قطر ۱۶۰ سانتی متر
  سایز (۸۰*۵۰) نیم متری
  سایز (۸۰×۱۲۰) یک متری
  سایز دایره قطر ۱/۵ متر
  سایز شش متری (۲۸۰*۱۸۰)
  سایز کناره دو متری (۱۰۰*۲۰۰)
  سایز یک متری گرد (۱۰۰*۱۰۰)
  سایز چهارمتری (۲۰۰*۲۰۰)
  سایز چهار متری بیضی(۲/۲۵ * ۱/۵)
  سایز چهار متری گرد (۲ × ۲ متر)
  سایز (۹۰*۱۴۰) یک و سه دهم متری
  سایز سه متری ( ۲*۱.۴ متر)
  سایز دو متری (۱.۷۰×۱.۲۰)
  سایز چهارمتری (۲۲۵*۱۵۰)
  سایز (۱۲۰*۱۸۰) دو متری
  سایز یک و نیم متری (۱۵۰*۱۰۰)
  سایز چهار متری (۱۶۰×۲۴۰)
  سایز (۸۰*۱۵۰) یک و نیم متری
  سایز ۱.۸×۲.۴ متر
  سایز ۱×۱.۷۵ متر
  سایز ۱.۳ × ۱.۳ متر
  سایز ۱.۶۰*۱ متر
  سایز ۱.۲×۱.۲ متر
  سایز ۱.۸۰×۱.۲۰ متر
  سایز ۱.۱۲×۱.۱۲ متر
  سایز ۱.۷×۱ متر
  سایز ۱.۵×۱.۲ متر
  سایز ۱.۵*۰.۷۵
  سایز ۱.۲۵*۲.۲۵ متر
  سایز ۱×۱ متر
  سایز ۱.۵ × ۱.۲۵ متر
  سایز ۲*۰.۷۵
  سایز ۲.۵*۰/۸۰ کناره
  سایز ۲*۱.۴۰ متر
  سایز ۳۰*۱۰۰
  سایز ۴۰×۶۰ سانتی متر
  سایز ۵۰*۲۰۰ سانتی متر
  سایز ۵۰*۱۰۰ سانتی متر
  سایز ۶۰ × ۱۰۰
  سایز ۷۰×۱۱۰
  سایز ۷۰×۳۰ سانتی متر
  سایز ۷۰*۵۰ سانتی متر
  سایز ۸۰*۸۰ سانتی متر
  سایز ۸۰*۱۴۰ سانتی متر
  سایز ۹۰*۱۳۰ سانتی متر
  سایز ۹۰*۲۰۰ سانتی متر
  سایز ۱۰۰*۱۴۰ سانتی متر
  سایز ۱۰۰×۷۰ سانتی متر
  سایز ۱۰۰×۱۴۵ سانتی متر
  سایز ۱۲۰*۱۷۵ سانتی متر
  سایز ۱۲۵×۸۰ سانتی متر